Smluvní zajištění, splátkový kalendář, hypotéky

Zájemce o byt uzavře, jako Budoucí kupující, nejprve s firmou JUNG.CZ a.s., jako Budoucím prodávajícím, budoucí smlouvu o koupi bytové jednotky a složí zálohu, která mu zabezpečí závaznou rezervaci příslušného bytu. Další platby budou hrazeny v souladu s postupem výstavby a platebním kalendářem obsaženým v budoucí smlouvě.

Hypotéky

Zájemce o byt může zvolit kteroukoliv z bank v České republice na základě svého porovnání podmínek jednotlivých bank. Zájemce přeloží bance Budoucí kupní smlouvu. Banka zajistí odhad, vypracuje Smlouvu o hypotečním úvěru, kterou podepíše Zájemce, a Zástavní smlouvu, kterou podepíše Budoucí prodávající. Zástavou je rozestavěná jednotka. Na základě podaného návrhu na vklad zástavy uvolňuje Banka prostředky na jednotlivé splátky podle budoucí smlouvy. Hypotéky není nutné se obávat. Naše smluvní dokumentace dosud odbstála ve stovkách hypoték našich klientů u rozličných bank a zajistila spokojenost našich klientů. Zájemcům při sjednávání hypotečního úvěru aktivně pomáháme radou a svým operativním přístupem .