Máte nějaké otázky?

+420 602 189 707

info@jung.cz

Žijte ve vlastním
se svými
Bydlení
bez bariér
Aktivní život
bez auta
Projektová činnost

Projektová činnost

Ceník projektů a dalších služeb

Zabýváme se projekty rodinných a bytových domů, občanské vybavenosti, rekonstrukcí stavby, půdních vestaveb. Poradíme s výběrem pozemku, projektu, osazení domu na pozemek. Dle požadavku klienta dodáme stavbu na klíč.

Nabízíme zpracování projekční činnosti ve výstavbě ve všech stupních projektové dokumentace staveb:

  • vypracování dokumentace pro územní řízení + inženýring,
  • vypracování dokumentace pro stavební povolení + inženýring,
  • drobné projekty pro ohlášení staveb.

V rámci "inženýringu" je možné pro Vás zajistit veškerá povolení nutná pro provedení stavby, jakož i například změnu územního plánu, vyjádření dotčených orgánů státní správy, zajištění technického dozoru na Vaší stavbě.

Zastoupíme Vás při veškerých jednáních s orgány státní správy:

  • vyřízení ohlášení stavby,
  • vyřízení stavebního povolení,
  • vyřízení územního rozhodnutí,
  • vyřízení záborů.
Projekty a služby Cena Záloha
Typový projekt rodinného domu 29 000,- 50%
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENDB) 3 900,- 50%
Projekt osazení domu na pozemek 9 900,- 50%
Balíček projektů - typový projekt + PENB + projekt osazení    37 000,- 50%
Typový projekt garáže a stání vozu 2 900,- 50%
Typový projekt plotu a oplocení - čelní pohledová strana 1 900,- 50%
Typový projekt plotu a oplocení každá další strana 990,- 50%
Individuální projekt domu od 75 000,- 50%
Individuální projekt garáže a stání vozu od 7 900,- 50%
Individuální projekt plotu a oplocení pozemku od 4 990,- 50%
Typový projekt pasivního domu 69 000,-  50%
Individuální projekt pasivního domu od 95 000,- 50%
Projekt stavby před dokončením od 1 900,- 100%
Vyřízení povolení stavby (vč. předinženýringu) 26 000,- 50%
Výkaz výměr 3 400,- 50%
Položkový rozpočet  5 000,- 50%
Další paré k projektové dokumentaci (maximálně 2ks) 1 990,- 50%
Měření radonu 4 000,- 50%
Projekt vodovodní přípojky 4 000,- 100%
Projekt kanalizační přípojky 4 000,- 100%
Projekt plynové přípojky 4 000,- 100%
Objednávka dvou projektů přípojek 7 400,- 100%
Objednávka tří projektů přípojek 9 900,- 100%
Hluková studie   50%
Hydrogeologický průzkum   50%
Projekt čističky odpadních vod   50%
Projekt studny   50%
Podélný řez pozemkem 1 500,- 100%